De wondere wereld van de aquaducten

De wondere wereld van de aquaducten in Rome

Bijna 500 km aan aquaducten
Wanneer?
4e eeuw v. Chr bouw van het eerste aquaduct
Door wie? de Romeinen
Waarom?
Omdat de bevolking snel toenam in de 4e eeuw v.Chr en daarmee ook de vraag naar water.
Het woord aquaducten komt van de twee latijnse woorden aqua (water) en ducere (leiden) en het water werd met pure zwaartekracht via kanalen van soms wel 70 of 80 km lang naar de stad geleid.
Bovengronds maar het grootste gedeelte ondergronds.
De meeste aquaducten in Rome raakten zwaar beschadigd tijdens de Gotische oorlogen in de 6e eeuw en er waren geen middelen meer om ze te herstellen.
Tijdens de renaissance periode, dankzij een stabiel politiek klimaat en bloeiende handelseconomie in Italie, namen rijke pausen en kardinalen het initiatief om aquaducten te herstellen en de stad van schoon drinkwater te voorzien wat natuurlijk ook een goed propaganda middel was om zich geliefd te maken bij het volk.
Tot op de dag van vandaag is er nog steeds een aquaduct werkzaam: het maagdelijke aquaduct.

Dit aquaduct is zichtbaar in de stad onder de huizen en de straat van Rome en in 2 uur tour gaan we het aquaduct letterlijk volgen en nemen we een kijkje in deze wondere wereld...

https://www.romevandichtbij.nl/twee-uur-tours-in-rome-vanaf-28-euro-per-persoon/de-romeinse-aquaducten/